كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

دانلود کارآموزی تعمیر موتور خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو,کارآموزی,کارآموزی تعمیر موتور خودرو,کاراموزی ایران خودرو کارورزی ایران خودرو,کاراموزی مکانیکی,گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو
دانلود كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو – تعمير كامل اتومبيل

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

بستن دينام و استارت بر روي موتور

 

پس ازعمير دينام ( ژنراتور )و قبل از بستن
آن روي موتور بهتر است كه آنرا آزمايش نموده و از مقدار برق توليدي آن اطمينان حاصل
نمود .سپس آنرا بوسيله دو پيچ به بدنه موتور بسته و پيچ سومي كه معمولاًبراي تنظيم
تسمه پروانه است روي پايه كشوئي موقتاً بسته مي شود تا پس از تنظيم تسمه پروانه ، آنرا
سفت نمايند .

استارت موتور نيز پس از تعمير بايستي آزمايش
شده و بوسيله دو پيچ به بدنه موتور بسته شود .آزمايش استارت بدين طريق است كه استارت
را روي گيره رو ميزي بسته ( بين فك هاي گيره بايستي ورق آلو مينيومي قرار داد تا فشارهاي
وارده ، به بدنه استارت و يا دينام گرفته شود و يا اينكه در صورت نبودن ورق آلو مينيومي
ميتوان از پارچه يا سر نخ نيز استفاده نمود ).با اتصال قطبهاي مثبت و منفي باتري به
استارت ، آنرا آزمايش نموده ، در صورت جرقه زدن يا نچرخيدن استارت ، بايد عيب آنرا
پيدا كرده و رفع نمود .

25 – بستن صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ روي
فلايويل

صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ را روي فلايويل
قرار داده ، ابتداء پيچ هاي آنرا با دست بطور يكنواخت مي بندند . سپس شافت كلاچ مستعمل
( از ميله آهني نيز مي توان شافت مشابه را تراشيد ) را داخل سوراخ وسط صفحه كلاچ نموده
و انتهاي آنرا داخل بوش فلا يويل قرار  مي دهند

( بايد سعي شود تا صفحه كلاچ كاملاً در
وسط قرار گيرد زيرا مختصر انحراف شافت ،باعث خواهد شد كه موقع بستن موتور بر روي اتومبيل
، شافت كلاچ بآساني جا نيافتد). حالا پيچ هاي خورشيدي كلاچ را با آچار مدرج و با گشتاور
معيني (طبق جدول 1و2) سفت نموده وشافت مستعمل مخصوص سنتركردن را بيرون ميآورند. در
بعضي از موتور ها عوض خورشيدي كلاچ ، مجموعه اي از صفحه فشار دهنده (چدني كلاچ) انگشتي
هاي كلاچ ، فنر وپوسته كلاچ استفاده مي شود كه پس از بازديد وجمع كردن آنها ، انگشتي
ها بايستي روي صفحه مسطح كاملا تنظيم گردد.

توجه : در موقع تعمير موتور ، صفحه كلاچ
و بلبرينگ كلاچ (زغال كلاچ )، حتما بايدعوض شوندزيرا هزينه تعويض بعدي،چندين برابرقيمت
اين دوقطعه خواهد بود.

بخش دوم ـ تعمير سيلندر

1 ـ 
سا ئيدگي سيلندر و علل آن

كه 80000هزار كيلومتر كار كرده مقدار سائيدگي
در قسمت بالا 0085/0 اينچ ( 21/0 سيلندر هاي موتور در ابتدا بشكل استوانه كامل بوده
ولي به تدريج كه موتور كار مي كند سائيده شده وپس از مدتي شكل مخصوصي را بخود ميگيرند
همانطوريكه در شكل ديده ميشود ، در مسير حركت پيستون بيشترين سائيدگي در قسمت بالاي
سيلندر بوده و كمترين مقدار سائيدگي در قسمت پائين آن است .

بعلاوه مقدار سائيدگي سيلندر در جهت عمود
بر گجن پين بيشتر بوده و در امتداد گجن پين كمتر است  لذا بطور كلي ميتوان گفت كه حد متوسط مقدار سائيدگي
سيلندر بوسيله اولين رينگ پيستون ، در قسمت بالا 4 تا 6 برابرمقدار سائيدگي آن رينگ
در قسمت پائين است .

در موتورهاي چند سيلندر ، ميزان سائيدگي
سيلندرها نسبت بهم متفاوت بوده و مقدار حداكثر سائيدگي سيلندرها نيز نسبت به محل قرار
گرفتن آنها فرق مي كند. در سيلندرها علاوه بر سائيدگي هاي فوق الذكر ، وجود لبه نيز
مسئله مهمي است. كه در اثر رفت وآمدپيستون وتماس رينگ ها ،ديواره سيلندر سائيده شده
وقسمت بالاي آن بصورت لبه باقي مي ماند .

دليل سائيدگي سيلندر هاي موتور بيشتربوده
ودرزير فقط به دو موردآن اشاره ميشود:

1 –فشار وگرماي حاصل ازاحتراق،در قسمت بالاي
سيلندر بيشتر بوده و به تدريج كه پيستون بسمت پائين حركت مي كنداز درجه حرارت وفشار
آن كاسته مي شود .

2 –اگر مخلوط هوا و گازوئيل ،بعوض مخلوط
قابل احتراق به صورت قطرات گازوئيل وارد سيلندر شود (مثلا موقعيكه ساسات ،براي مدت
طولاني بسته باشد).اين قطرات ،لايه روغن ديواره سيلندرراشسته و رينگ هاي پيستون بيشتر
سبب سائيدگي سيلندر ميگردند.

2 ـ بازديد سيلندر هاي موتور

بازديد كلي بدنه موتور بايستي توسط تعمير
كار باتجربه انجام گرفته يا در تعميرگاه تراشكاري عملي شود،در صورت وجود شيارها يا
ترك ها يا خراشيدگي يا تاب برداشتگي درداخل سيلندر ها ويا در دو سمت بلوك موتور ،آنها
را مورد برسي قرار داد.همچنين فاصله بين پيچ ها و فواصل دو سيلندر را بازديد نموده
و ترك ها را تشخيص داد.مقدار سائيدگي داخل سيلندررا نيز بايد اندازه گرفته و نسبت به
تعمير (تراش يا سنگ زدن ) با تعويض بلوك سيلندر 
تصميم گرفت .

در صورتيكه عيب مهمي مشاهده نشود .مي توان
با تراش سيلندر ها مجددا از همان بلوك استفاده كرد ،تشخيص ترك هاي موئي سيلندر كه اغلب
سبب مخلوط شدن آب روغن پس از گرم شدن موتور مي گردند، كار آساني نبوده وبايستي  بوسيله دستگاه مخصوص وفرد با تجربه انجام شود.لذا
در موتور هائي كه هزينه تعمير آنها زياد است توصيه مي شود كه قبل از تراشكاري آزمايشي
روي ترك هاي موئي سيلندر انجام گيرد .

آزمايش خميدگي ياتاب برداشتگي سطح بالاي
بلوك سيلندر بوسيله خط كش فلزي انجام        
مي شود. بدين معني كه خط كش را روي سيلندر قرار داده وبا فيلر ميزان تاب برداشتگي
آن را تعيين مي كنند . واين مقدار نبايد از حد مجازبيشترباشد (003/0 اينچ براي هر شش
اينچ يا075/0 ميليمتر براي هر 15 سانتيمتر طول بلوك سيلندر است ). در غير اين صورت
بايد به وسيله ماشين كف زني سنگ زده شود . ضمناتوجه داشت كه مقدار فلز برداشته شده
نيز نبايد بيش از حد مجاز باشد .

بازديد داخل سيلندر بهتر است كه بوسيله
چراغ دوره گرد كه از قسمت پائين سيلندر گرفته ميشود انجام مي گيرد تا محل هاي معيوب
بهتر ديده شود.

3 ـوسائل اندازه گيري سيلندر

اندازه گيري داخل سيلندر بوسيله ميكرو مترداخلي
(ميكرومتر داخل سنج )يا ساعت داخل سنج انجام مي شود.

اندازه گيري قطر سيلندر بوسيله ميكرو متر
داخلي در امتداد گجن پين و عمود بر گجن پين انجام مي گيرد و اين عمل را بايد در قسمت
بالا وپائين ووسط سيلندر انجام داد . بطور كلي قطر هرسيلندررا در 6 نقطه اندازه گرفته
و ياد داشت مي كنند . سپس اختلاف بين قطر ماكزيمم ومينيمم هر سيلندر را پيدا كرده و
با بقيه سيلندر ها مقايسه مي كنند . از نتيجه آنها نسبت به تراش ياسنگ زدن سيلندر نصميم
گرفته مي شود .

براي اندازه گيري مقدار سائيدگي ، ساعت
راداخل سيلندر بالا وپائين برده و در جهت هاي مختلف مي چرخانند تا حركت عقربه .مقدار
سائيدگي سيلندر را نشان دهد .براي اندازه گيري مقدار پخي سيلندر ،غقربه ساعت را روي
صفر قرارداده  ونوك نقطه تماس را به ديوار سيلندر
چسبانده و دستگاه را بطرف پائين قشار ميدهند. تا انحراف عقربه مقدار پخي سيلندر را
نشان دهد .

ساده ترين روش براي تعيين مقدار پخي سيلندر
، بوسيله يك رينگ كمپرسي و فيلر ميباشد . بدين معني كه رينگ را در پائين ترين نقطه
حركت رينگ پيستون قرار داده و دهانه رينگ را با فيلر اندازه ميگيرند . سپس رينگ را
در بالاترين نقطه حركت رينگ پيستون قرار داده و مجدداً دهانه رينگ را اندازه ميگيرند
.دو رقم حاصل را از هم كسر كرده و به سه تقسيم مي كنند تا مقدار پخي سيلندر بطور تقريب
بدست آيد . ميكرومتر داخلي و ساعت داخل سنج سيلندر معمولاً داراي ميله هاي واسطي هستند
كه با استفاده از آنها ميتوان قطر سيلندرهاي بزرگتري را نيز از 2ـ 6 اينچ ( 50 ـ
150 ميليمتر )اندازه گرفت . دقت اندازه گيري اين دستگاه ها معمولاً 0005/0اينچ يا
01/0ميليمتر است . مزيت ساعت داخل سنج اينست كه مقدار انحراف يا سائيدگي سيلندر مستقيماً
از روي عقربه ساعت خوانده ميشود . در صورتيكه ميكرومتر داخلي را پس از هر اندازه گيري
بايستي بيرون آورده و رقم آنرا ياداشت نمود . اگر مقدار سائيدگي سيلندر كمتر از
008/0اينچ ( 2/0 ميليمتر )باشد ، مي توان با تعويض يك دست رينگ استاندارد مجدداً موتور
را بكار انداخت . در صورتيكه مقدار سائيدگي بيش از 010/0اينچ ( 25/0ميليمتر )باشد بايستي
سيلندرها با ماشين تراش داده شود . تعويض رينگ هاي موتور ، بجاي تراش و استفاده از
رينگ و پيستون اورسايز كار اساسي نبوده و پس از مدتي ،دوباره كشش موتور كم مي شود
. لذا اين كار را فقط در موارد استثنائي موقتاً انجام داده و بعداً در اولين فرصت تعمير
اساسي نمود.

 

 

 

 

دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو

 

کارآموزی تعمیر موتور خودرو

 

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تعمير
كامل اتومبيل

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه آ

 

 

بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور

 

 

كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور 1

 

 

آزمايش رينگ هاي پيستون10

 

 

كليات مربوط به بستن موتور13

 

 

بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور13

 

 

بستن پيستون ، گچن پين و شاتون15

 

 

جا انداختن رينگها روي پيستون16

 

 

جا انداختن پيستون و شاتون17

 

 

بستن اويل پمپ به بلوك موتور19

 

 

بستن فلايويل روي ميل لنگ19

 

 

بستن ميل سوپاپ 20

 

 

بستن دينام واستارت بر روي موتور24

 

 

بخش دوم : تعمير سيلندر

 

 

سائيدگي سيلندر و علل آن         25

 

 

سنگ زدن يا پوليش موتور30

 

 

بوش هاي سيلندر34

 

 

تعمير ترك هاي بلوك سيلندر36

 

 

بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر

 

 

عيب هاي سوپاپ37

 

 

بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و
طرز تنظيم آنها

 

 

تايمينگ41

 

 

بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها

 

 

كليات مربوط به شاتون و گجن پين48

 

 

سنگ زدن ميل لنگ61

 

 

يادآوري68

 

 

ساختمان ياتاقان71

 

 

علل صدمه ديدن ياتاقانها76

 

 

بخش ششم : عيب يابي

 

 

كاهش كشش موتور78

 

 

عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند83

 

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 90

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر کامل اتومبیل کارآموزی تعمیر موتور خودرو دانلود کارآموزی تعمیر موتور خودرو دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر اتومبیل کاراموزی ایران خودرو کارورزی ایران خودرو کاراموزی مکانیکی کارآموزی

شیپ فایل آبراهه های استان البرز

شیپ فایل آبراهه های استان البرز,شیپ فایل رودخانه های استان البرز,لایه آبراهه های استان البرز,نقشه ی آبراهه های استان البرز,نقشه ی رودخانه های استان البرز دانلود شیپ فایل آبراهه های استان البرز دانلود فایل نقشه ی  آبراهه های استان البرز…

تحقیق مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟

پاورپوینت مدیر اسلامی,پروژه,تحقیق آماده در مورد مدیر اسلامی,تحقیق در موردمدیر اسلامی,تحقیق مدیر اسلامی,دانلود تحقیق در مورد مدیر اسلامی,دانلود تحقیق مدیر اسلامی,دانلود مقاله مدیر اسلامی,مدیر اسلامی تحقیق مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

تحقیق راه هاي جلوگيري از اقدام به خودكشي

پایان نامه پیرامون خودكشي,پروژه خودكشي,تحقیق خودكشي,تحقیق در مورد خودكشي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی خودكشي,دانلود تحقیق خودكشي,مقاله خودكشي تحقیق راه هاي جلوگيري از اقدام به خودكشي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مرگ كودكان يا نوجوان از طريق خودكشي واقعه اي تكان…

تحقیق سلطنت خشایار شاه

تحقیق خشایار شا,تحقیق خشایار شا دوم,تحقیق خشایار شاه,تحقیق خشایار شاه دوم,تحقیق خشایار شاه کبیر,خشایار شا,خشایار شا دوم,خشایار شاه,خشایار شاه دوم,خشایار شاه کبیر,مقاله خشایار شا,مقاله خشایار شاه,مقاله خشایار شاه دوم,مقاله خشایار شاه کبیر دانلود تحقیق سلطنت خشایار شاه دانلود فایل دانلود…

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار دور شیشه

امکان سنجی طرح تولید نوار دور شیشه,دانلود امکان سنجی طرح تولید نوار دور شیشه,دانلود رایگان امکان سنجی طرح تولید نوار دور شیشه,دانلود رایگان طرح تولید نوار دور شیشه,طرح توجیهی تولید نوار دور شیشه,طرح تولید نوار دور شیشه دانلود گزارش امکان…

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 از کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان

پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان,خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان,دانلود کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان,کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان,کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان,نکات کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان پاورپوینت اصول علم اقتصاد…

تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب

بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی قلب,پروژه تاثیر ورزش بر سلامتی قلب,تحقی,تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب,تحقیق در مورد تاثیر ورزش بر سلامتی قلب,دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تاثیر ورزش بر سلامتی قلب تحقیق…

پاورپوینت دیوار آتشی

آتشی,پاورپوینت,دیوار پاورپوینت دیوار آتشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دیوار آتشی،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه تعريف ديواره‌هاي آتش توانايي‌هاي ديواره‌هاي آتش ناتواني‌هاي ديواره‌هاي آتش تاريخچه انواع ديواره‌هاي آتش پياده سازي ديواره های آتش تكنولوژيهاي فيلترينگ ترافيك شبكه در ويندوز فيلترينگ ترافيك…

گزارش كارآموزي كامپيوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گزارش كارآموزي كامپيوتر,گزارش كارآموزي كامپيوتر در بانک,گزارش كارآموزي كامپيوتر در شهرداری,گزارش كارآموزي كامپيوتر در مدرسه,گزارش كارآموزي كامپيوتر سخت افزار,گزارش كارآموزي كامپيوتر شبکه,گزارش كارآموزي كامپيوتر نرم افزار دانلود گزارش كارآموزي كامپيوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان دانلود فایل…

 • پاورپوینت کتاب سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي
 • پاورپوینت کتاب سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي,دانلود کتاب سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي,کتاب سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي,کتاب سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي دانلود پاورپوینت کتاب سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي…

 • تحقیق با موضوع جهانی شدن
 • جهانی شدن,جهانی شدن در قرن بیستم,دهکده جهانی,فرآیند جهانی شدن,قرن بیستم دانلود تحقیق با موضوع جهانی شدن دانلود فایل   مقدمه: قرن بيستم در تاريخ حيات بشر، قرني ممتاز و ويژه با امتيازات منحصر به فرد خودش در ميان اعصار و…

 • گزارش کارآموزی 30 روزه عمران
 • خرید گزارش کارآموزی30 روزه عمران,خرید گزارش کارورزی30 روزه عمران,دانلود پروژه کارآموزی 30 روزه عمران,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار 30 روزه عمران,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی30 روزه عمران,کارورزی,گزارش کارآموزی 30 روزه عمران گزارش کارآموزی 30 روزه عمران رفتن به سایت اصلی در زیر به…

 • تحقیق هزينه يابی كيفيت در پروژه ها
 • پاورپوینت هزينه يابی كيفيت در پروژه ها,پایان نامه هزينه يابی كيفيت در پروژه ها,تحقیق هزينه يابی كيفيت,تحقیق هزينه يابی كيفيت در پروژه ها,مقاله هزينه يابی كيفيت,مقاله هزينه يابی كيفيت در پروژه ها,هزينه يابی كيفيت,هزينه يابی كيفيت در پروژه ها دانلود…

 • طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا
 • پروژه طراحی چرخدنده,پروژه طراحی چرخدنده در کتیا,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ چرخدنده,پروژه مونتاژ چرخدنده در کتیا,طراحی چرخدنده,طراحی چرخدنده در کتیا,طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا,مونتاژ چرخدنده,مونتاژ چرخدنده در کتیا دانلود طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا…

 • پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین)
 • اسلاید کلاس هوشمند پنجم ابتدایی,پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,پاورپوینت درس حرکت های زمین,درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,درس سیزده مطالعات پنجم,درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های…

 • بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (شهر اسباب بازی هلند: HOLLAND'S TOY TOWN)
 • آموزش زبان انگلیسی,درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان,زبان انگلیسی 2 دبیرستان,زبان انگلیسی دوم دبیرستان,زبان انگلیسی دوم دبیرستان pdf,زبان انگلیسی دوم دبیرستان در کنکور,زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس سوم,گرامر انگلیسی کنکور دانلود بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان…

 • تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت
 • امنیت اطلاعات در اینترنت,پاورپوینت امنیت اطلاعات در اینترنت,پروژه امنیت اطلاعات در اینترنت,تحقیق امنیت اطلاعات,تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت,مقاله امنیت اطلاعات در اینترنت,مقاله در مورد امنیت اطلاعات در اینترنت,منابع امنیت اطلاعات در اینترنت دانلود تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت دانلود فایل…

 • پاورپوینت رهبري تحول
 • الگوهاي رهبري,الگوهاي رهبري فیدلر,الگوهاي رهبري مشارکتی,پاورپوینت الگوهاي رهبري,پاورپوینت رهبري تحول,تحقیق الگوهاي رهبري,تحقیق رهبري تحول,رهبري تحول,رهبري تحول آفرین,رهبري تحول گرا,رهبري تحولی,مقاله الگوهاي رهبري,مقاله رهبري تحول دانلود پاورپوینت رهبري تحول دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع رهبري تحول،در قالب ppt و در…

 • تحقیق ابراء
 • ابراء,ابراء الذمه,ابراء مهریه,پایان نامه ابراء,پایان نامه در مورد ابراء,تحقیق ابراء,تحقیق با موضوع ابراء,تحقیق در مورد ابراء,دانلود تحقیق ابراء,دانلود تحقیق با موضوع,دانلود مقاله ابراء,مقاله ابراء,مقاله با موضوع ابراء,مقاله در مورد ابراء دانلود تحقیق ابراء دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ابراء،در…

 • پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار
 • پاورپوینت تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,پایان نامه تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق در مورد تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,مقاله تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار دانلود…

 • تحقیق استان لرستان
 • استان لرستان نقشه,پاورپوینت استان لرستان,تحقیق استان لرستان,تحقیق لرستان,جغرافیای استان لرستان,دانلود پاورپوینت استان لرستان,دانلود تحقیق استان لرستان,دانلود تحقیق لرستان,موقعیت استان لرستان,نقشه استان لرستان دانلود تحقیق استان لرستان دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد استان لرستان،در قالب pdf و در 2 صفحه.…

 • تحقيق امنيت غذا و تغذيه
 • امنيت تغذيه,امنيت غذا,امنیت و تغذیه سالم,تحقيق رشته تغذیه,تغذيه جوانان,تغذيه كودكان,تغذيه نوجوانان,دانلود تحقيق,غذا و تغذيه,كار تحقيقي صنايع غذايي,نقش دولت در امنیت غذایی,نقش دولت در تغذیه سالم دانلود تحقيق امنيت غذا و تغذيه دانلود فایل بخشی از متن:توسعه انساني، هم هدف و…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان خلخال
 • استان اردبیل,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خلخال,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان خاش,شیپ فایل سازندهای شهرستان خلخال,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خلخال,نقشه زمین شناسی شهرستان خلخال,نقشه لیتولوژی شهرستان خلخال,نقشه ی سازند های شهرستان خلخال دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان خلخال…

 • پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
 • پاورپوینت کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,کتاب مطالعات اجتماعی,کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی رفتن به سایت…

 • پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک
 • اجزای مأموریت سازمان,بیانیه مأموریت,بیانیه مأموریت سازمان,تمایزات مأموریت سازمان ها,چارچوب جامع تدوین استراتژی,سلسله مراتب سازمان,مأموریت سازمان,مرحله شروع در مدیریت استراتژیک,معیار ارزیابی مأموریت,ویژگی های مأموریت سازمان ها دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مرحله شروع در مدیریت…

 • كتاب جزيره
 • كتاب جزيره دانلود كتاب جزيره دانلود فایل كتاب جزيره   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب جزيره

 • پاورپوینت هتل خانه دوست (FriendHouse Hotel)
 • پاورپوینت هتل خانه دوست,پایان نامه هتل خانه دوست,پروژه هتل خانه دوست,تحقیق هتل خانه دوست,دانلود تحقیق هتل خانه دوست,دانلود مقاله هتل خانه دوست,مقاله هتل خانه دوست,هتل خانه دوست,هتل خانه دوست ایران,هتل خانه دوست کاشان دانلود پاورپوینت هتل خانه دوست (FriendHouse Hotel)…

 • تحقیق محیط زیست
 • word,پایان نامه محیط زیست,پروژه در مورد محیط زیست,پروژه محیط زیست,تحقیق آماده در مورد محیط زیست,تحقیق در مورد محیط زیست,دانلود تحقیق محیط زیست,دانلود رایگان تحقیق محیط زیست,رایگان,محیط زیست,مقاله در مورد محیط زیست,مقاله محیط زیست,ورد تحقیق محیط زیست رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي سياسي سید بیوک محمدی
 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي سياسي بیوک محمدی,خلاصه کتاب جامعه شناسي سياسي بیوک محمدی,دانلود کتاب جامعه شناسي سياسي بیوک محمدی,کتاب جامعه شناسي سياسي بیوک محمدی,نکات کتاب جامعه شناسي سياسي بیوک محمدی دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي سياسي سید بیوک محمدی دانلود…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *